VÄLKOMMEN TILL OSS

Vi ger dig en personlig och professionell service imom bland annat rådgivning, redovisning, administration, finansiering, analys av ditt företag med konkreta åtgärdsförslag samt förmedling av företag.
Välkommen till oss på Affärsbyran i Falkenberg AB

Peter, Jennie & Katarina
1
RÅDGIVNING
Utgör kärnan i vårt programutbud och det innebär att du erbjuds rådgivning, allt efter ditt önskemål, inom samtliga programområden.
2
REDOVISNING
Erbjuder en komplett intern- och externredovisning. Månads- och kvartalsbokslut, projektredovisning med möjlighet till olika typer av analyser. Tillsammans går vi igenom ditt nuvarande redovisningsystem och lämnar förslag till förändringar på våra redovisningstjänster.
3
EKONOMISTYRNING
Vi upprättar förslag om hur företagets pengar skall skötas så att du tjänar mer. Vi kan också ta ansvar för genomförandet och styra ditt företags ekonomi på rätt kurs samt genom kontinuerlig uppförljning planera dina in- och utbetalningar på ett sådant sätt att du garanteras ett ekonomiskt resultat.
4
ADMINISTRATION
Administration och kameral service. Inom löneredovisning, utskrifter samt korrespondens med myndigheter etc. Vidare kan vi regelbundet eller tillsällgt bidra ert kontor med kamerala tjänster.
5
EFFEKTIVISERING
En genomlysning av företagets problem och förutsättningar är ett viktigt strategiskt instrument. I en snabbt föränderlig värls är det viktigt med anpassning till framtida förutsättningar.
6
REVISION
I vårat kontaktnät har vi godkända och auktoriserade revisorer som kan hjälpa dig.
7
FINANSIERING
Finansiering kostar alltid. Vi hjälper dig med att finna rätt finansieringsform inför varje nyinvestering. Vi kan också med hjälp av vårat kontaktnät hitta samarbetspartners i form av privata investerare eller investmentbolag.
8
BOLAGSBILDNING
Vi medverkar till bolagsbildning av alla slag och hjälper till med alla formalia.
9
UTBILDNING
Har du mål i livet du vill uppnå? Det är bara du själv som kan ordna det. Läs mer nedan.
Kort

KONTAKT

Falkenbergs Affärsbyrå
Ätrastigen 5A
  311 38 Falkenberg

Integritetspolicy

Peter Wolfhagen

peter@affarsbyran.com
0708 - 24 66 35

Jennie Wolfhagen

jennie@affarsbyran.com
0708 - 34 87 06

Katarina Castelius

katarina@affarsbyran.com
0706-10 47 61

Kreera web&design